Podnikanie

Ručí konateľ za dlhy spoločnosti?

Konateľ je výkonný orgán, ktorého právom a povinnosťou je riadiť spoločnosť a za spoločnosť konať. Konateľ pri založení spoločnosti nevkladá žiadny vklad a ani sa nezúčastňuje splatenia základného imania. Dokonca ani neručí za dlhy spoločnosti.

Konateľ je povinný vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou tak, aby predchádzal vzniku škody na strane spoločnosti, ktorú riadi. V opačnom prípade je konateľ zodpovedný celým svojim majetkom za škodu, ktorú spôsobí pri výkone svojej funkcie, čo popisuje ustanovenie § 135a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

V prípade vzniknutia takejto situácie je možnosť, že ak si spoločnosť nebude vymáhať škodu, ktorú spôsobil konateľ od konateľa, môžu si túto škodu vymáhať priamo veritelia.

Konateľa je možné zbaviť zodpovednosti za náhradu škody, a to zo strany spoločnosti, ako aj zo strany veriteľov. Na preukázanie zbavenia zodpovednosti je potrebné dokazovanie, že konateľ postupoval pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že mu išlo o záujmy spoločnosti.

Žiadúcim krokom by tiež bolo, aby počas výkonu svojej funkcie nechal jednotlivé závažné hospodárske kroky a rozhodnutia k odsúhlaseniu valného zhromaždenia, resp. spoločníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *