ÚČTOVANIE OD A PO Z
Vedenie účtovnej agendy

Väčšina firiem v dnešnej dobe využíva externú firmu pre vedenie účtovnej agendy. Či už sú to malé, stredné, ale i veľké podniky, siahajú práve po externej firme z viacerých dôvodov. Externý účtovník je finančne dostupnejší než interný. Pre svojho interného účtovníka musíte zabezpečovať neustále vzdelávanie a rozvoj, čo nie vždy je najľahšie, pri externom to máte bez starostí.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo sa týka všetkých spoločností, ktoré sú zapísané v OR SR, preto zverte účtovníctvo nám, aby ste sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu.

V rámci vedenia podvojného účtovníctva vykonávame nasledovné činnosti:

 • Spracovanie kontrola a zaúčtovanie dokladov
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • Spracovanie priznania k DPH
 • Vypracovanie podkladov k dani z príjmu právnických osôb
 • Vypracovanie podkladov pre daň z motorových vozidiel
 • Štvrťročný reporting o ekonomickej situácií podniku
 • Vypracovanie štatistických výkazov
 • Základné účtovné poradenstvo