ÚČTOVANIE OD A PO Z
Vedenie účtovnej agendy

Väčšina firiem v dnešnej dobe využíva externú firmu pre vedenie účtovnej agendy. Či už sú to malé, stredné, ale i veľké podniky, siahajú práve po externej firme z viacerých dôvodov. Externý účtovník je finančne dostupnejší než interný. Pre svojho interného účtovníka musíte zabezpečovať neustále vzdelávanie a rozvoj, čo nie vždy je najľahšie, pri externom to máte bez starostí.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo sa týka všetkých spoločností, ktoré sú zapísané v OR SR, preto zverte účtovníctvo nám, aby ste sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu.

V rámci vedenia podvojného účtovníctva vykonávame nasledovné činnosti:

 • Spracovanie kontrola a zaúčtovanie dokladov
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • Spracovanie priznania k DPH
 • Vypracovanie podkladov k dani z príjmu právnických osôb
 • Vypracovanie podkladov pre daň z motorových vozidiel
 • Štvrťročný reporting o ekonomickej situácií podniku
 • Vypracovanie štatistických výkazov
 • Základné účtovné poradenstvo
Papierové účtovníctvo

Vedenie účtovníctva v papierovej forme je tradičným spôsobom spravovania finančnej dokumentácie a záznamov. Aj keď dnes prevažuje elektronické účtovníctvo, stále existujú spoločnosti a podnikatelia, ktorí uprednostňujú klasický prístup zaznamenávania údajov na papierovej dokumentácii. Naša spoločnosť je pripravená poskytnúť vám kvalitné a spoľahlivé služby vedenia účtovníctva v papierovej forme, ak toto je váš preferovaný spôsob riadenia financií.

Naše služby vedenia účtovníctva v papierovej forme zahŕňajú:

 1. Profesionálny a starostlivý prístup: Naši odborníci majú dlhoročné skúsenosti s vedením účtovníctva a starostlivo sa postarajú o každý detail vašej finančnej dokumentácie. S nami máte istotu, že vaše záznamy budú presné a aktuálne.
 2. Manuálne záznamy: V našej spoločnosti vykonávame manuálne záznamy na špeciálnych účtovných formulároch a záznamových knihách. Tento postup umožňuje podrobne sledovať všetky transakcie a finančné udalosti vášho podnikania.
 3. Dodržiavanie právnych predpisov: Zabezpečujeme, že všetky vaše finančné záznamy budú v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami. Týmto spôsobom minimalizujeme riziko nesprávneho účtovania a možných komplikácií s kontrolnými orgánmi.
 4. Kontrola a audity: Naši odborníci vykonávajú pravidelné kontroly a audity vašej finančnej dokumentácie, aby sme identifikovali prípadné chyby a pomohli vám zlepšiť efektivitu vášho účtovníctva.
 5. Dôvernosť a bezpečnosť: Sme si vedomí citlivosti finančných údajov a zabezpečujeme ich dôvernosť a bezpečnosť. Vaše finančné informácie budú spravované s najvyššou starostlivosťou a ochranou.

Výhody vedenia účtovníctva v papierovej forme môžu zahŕňať jednoduchší a prehľadnejší spôsob záznamovania transakcií a väčšiu fyzickú kontrolu nad dokumentáciou. Ak preferujete tento tradičný prístup, sme tu, aby sme vám poskytli kvalitné a profesionálne služby.

Nezáleží na tom, či vaše účtovníctvo preferuje elektronickú formu alebo papierové záznamy, naša spoločnosť je pripravená pomôcť vám s riadením vašej finančnej dokumentácie. Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našich službách vedenia účtovníctva a ako môžeme prispieť k úspechu vášho podnikania.