ÚČTOVANIE OD A PO Z
Predaj spoločnosti s históriou

Máte ambíciu začať podnikať, ale obávate sa dlhého a komplikovaného procesu zakladania novej firmy? S našou službou predaja readymade spoločností vám prinášame unikátnu príležitosť vstúpiť do podnikania okamžite, vyhýbajúc sa všetkým administratívnym komplikáciám spojeným so zakladaním novej spoločnosti.

Kedy sa nám oplatí kúpiť spoločnosť s históriou?

Máte ambíciu začať podnikať, ale obávate sa dlhého a komplikovaného procesu zakladania novej firmy? S našou službou predaja readymade spoločností vám prinášame unikátnu príležitosť vstúpiť do podnikania okamžite, vyhýbajúc sa všetkým administratívnym komplikáciám spojeným so zakladaním novej spoločnosti.

 1. Existujúca klientela a trhová pozícia: Spoločnosť s históriou môže mať existujúcu zákaznícku základňu a etablovanú pozíciu na trhu. Toto môže znamenať pre nového majiteľa stabilný príjem a prístup k už existujúcim zákazníkom.
 2. Zavedené obchodné vzťahy: Staršia spoločnosť môže mať už zavedené obchodné vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi, čo môže uľahčiť prechod nového majiteľa a udržanie plynulého chodu podnikania.
 3. Preverený biznis model: Spoločnosť s históriou už mala čas preveriť svoj biznis model a identifikovať úspešné strategie. Nový majiteľ môže profitovať z týchto overených postupov a nezačínať podnikanie od nuly.
 4. Znalosť trhu a konkurencie: S existujúcou históriou na trhu si nový majiteľ môže rýchlejšie získať prehľad o odvetví, konkurencii a trhových trendoch.
 5. Získanie majetku a aktív: Spoločnosť s históriou môže mať fyzické aktíva, ako nehnuteľnosti, zariadenia alebo iné hodnotné majetky, ktoré sú už k dispozícii novému majiteľovi.
 6. Už existujúce tímy a personál: V niektorých prípadoch môže spoločnosť s históriou mať už vybudované tímy a skúsených zamestnancov, čo môže byť cenné pre pokračovanie a rozvoj podnikania.

Výhody kúpy spoločnosti s históriou môžu byť zrejmé pre tých, ktorí preferujú menej rizika a chcú rýchlejšie dosiahnuť stabilné podnikanie. Avšak aj v tomto prípade je dôležité dôkladne skúmať spoločnosť a overiť jej finančný a právny stav, aby sa minimalizovalo riziko.

Každý prípad je individuálny a odporúča sa konzultovať s odborníkom alebo poradcov, aby ste získali ucelený pohľad na situáciu a zvážili najlepšiu možnosť pre vaše konkrétne ciele a potreby.

Ak si plánujete kúpiť spoločnosť s históriou, je dôležité venovať veľkú pozornosť a dôkladne preskúmať niekoľko kľúčových faktorov, aby ste sa uistili, že investícia je bezpečná a zodpovedá vašim potrebám a cieľom. Tu je niekoľko dôležitých vecí, na ktoré si treba dať pozor pri kúpe spoločnosti s históriou:

 1. Finančný stav spoločnosti: Skúmajte finančný stav spoločnosti a overte si jej finančné záznamy a výkazy za posledné obdobie. Uistite sa, že spoločnosť má stabilné príjmy, výnosy a ziskovosť. Zistite, či nie sú žiadne nezaplacené dlhy alebo ďalšie finančné záväzky.
 2. Právny stav spoločnosti: Skontrolujte právny stav spoločnosti a uistite sa, že je v súlade s platnými právnymi predpismi a reguláciami. Získajte informácie o možných právnych sporoch, žalobách alebo problémoch, ktoré by mohli ovplyvniť podnikanie spoločnosti.
 3. Obchodná história a výkonnosť: Preskúmajte históriu podnikania spoločnosti a analyzujte jej výkonnosť na trhu. Zistite, či má spoločnosť dlhodobé konkurenčné výhody a stabilitu na trhu.
 4. Zákaznícka základňa a vzťahy: Skúmajte zákaznícku základňu a vzťahy spoločnosti s jej klientmi a partnermi. Uistite sa, že spoločnosť má lojálnych zákazníkov a stabilné obchodné vzťahy.
 5. Majetok a aktíva: Získajte informácie o majetku a aktívach spoločnosti, vrátane nehnuteľností, zariadení a intelektuálnych vlastníctví. Uistite sa, že majetok je v dobrom stave a má potenciál pre ďalší rozvoj podnikania.
 6. Zmluvy a dohody: Skontrolujte všetky zmluvy a dohody, ktoré spoločnosť má, vrátane zmlúv s dodávateľmi, odberateľmi a zamestnancami. Uistite sa, že všetky dohody sú platné a neobsahujú nevýhodné podmienky.
 7. Tím a personál: Zistite viac o tíme a personáli spoločnosti. Skúmajte skúsenosti a kvalifikáciu kľúčových zamestnancov a manažmentu.
 8. Dôkladná due diligence: Pred kúpou spoločnosti odporúčame vykonať dôkladnú due diligence. Táto analýza vám poskytne ucelený pohľad na všetky aspekty spoločnosti a pomôže vám rozhodnúť sa, či je to pre vás vhodná investícia.

 

Kúpa spoločnosti s históriou môže byť výhodná, ale vyžaduje si dôkladné skúmanie a analýzu. Získajte podporu od odborníkov a právnikov, ak je to potrebné, aby ste mali istotu, že vaša investícia je bezpečná a efektívna.