ÚČTOVANIE OD A PO Z
Vedenie personalistiky a mzdovej agendy

Riešenie mzdovej agendy a pracovného práva sú neustále meniacimi sa oblasťami. Správne vystavené mzdy vyžadujú neustále sledovanie súvisiacej legislatívy.

V rámci našich služieb vám ponúkame spracovanie miezd od 10 eur/mzda, v prípade viac ako 10 miezd je možné poskytnúť množstevnú zľavu. Cena zahŕňa:

  • Spracovanie miezd (už od 1. dňa v mesiaci)
  • Komunikácia so štátnymi inštitúciami (prihlášky a odhlášky zamestnancov do sociálnej a zdravotnej poisťovne)
  • Poskytnutie vzorov zamestnaneckých zmlúv
  • Kalkulácie rezerv na nevyčerpané dovolenky
  • Personálne a daňové poradenstvo