Odoslaním formulára dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas udeľujem spoločnosti BJ accounting services, s.r.o., IČO: 53 399 978, so sídlom Jesenského 564/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 1 roka, a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.