Ekonomika, Zmeny zákonov

Návrh zákona zavádza daň na sladené nealkoholické nápoje

Sladené nápoje v plastových flašiach.


S cieľom regulovať spotrebu sladených nealkoholických nápojov a zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu, bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov. Tento návrh, ak bude schválený, zavedie od 1. januára 2025 daň, ktorá sa bude vzťahovať na všetky nealkoholické nápoje sladené cukrom či inými sladidlami. Zavedenie tejto dane má motivovať výrobcov k redukcii používania sladidiel v nápojoch, ako aj prispieť k zlepšeniu verejného zdravia.

Novej dani majú podliehať nealkoholické nápoje s obsahom cukru a/alebo umelého sladidla:

ochutené nealkoholické nápoje (ochutené minerálky, kolové nápoje, džúsy, nealko radler s obsahom max. 0,05% alkoholu, sladené nealko víno, jogurtové a mliečne nápoje) – 0, 15 eur/l/kg
tekuté koncentráty (sirupy) – 1,05 eur/l
– tuhé koncentráty (instantné nápoje, šumienky) – 4,30 eur/kd
energetické nápoje 0,30 eur/l


Dani nemajú podliehať nápoje bez pridaného cukru, napr. džúsy s prirodzeným obsahom cukru, ani med.

Povinnosť vyberať daň a odvádzať ju do štátneho rozpočtu bude spočívať na podnikateľských subjektoch, ktoré uskutočnia prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja na slovenskom trhu.. Daň majú odvádzať výrobcovia a dovozcovia.

Návrh na zavedenie spotrebnej dane z elektronických cigariet, nikotínových vrecúšok a iných výrobkov (napr. žuvací tabak), ktoré obsahujú nikotín:

Elektronické cigarety (náplň) – navrhovaná sadzba dane má byť vo výške 0,20 eur/ml
Ostatné nikotínové výrobky – 0,10 eur/g.

Zvýšenie náhrad za používanie vozidiel pri pracovných cestách

V súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré nadobudne účinnosť 1. mája 2024, dôjde k zvýšeniu základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Nová tarifa, ktorá odráža aktuálne ekonomické podmienky a náklady na prevádzku vozidiel, stanovuje sumu náhrady za každý kilometer jazdy na 0,075 eura pre jednostopové vozidlá a trojkolky, a 0,265 eura pre osobné cestné motorové vozidlá. Toto zvýšenie je reakciou na rastúce ceny pohonných hmôt a celkovú infláciu, čím sa snaží zabezpečiť spravodlivé kompenzácie pre zamestnancov využívajúcich svoje vozidlá na služobné účely.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *