Financie, Podnikanie, Účtovníctvo, Zamestnanie

KTO PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV?

Daňové priznanie k dani z príjmov má povinnosť podať:

 • každý podnikateľ, či už ide o právnickú osobu alebo o SZČO,
 • každá fyzická osoba, ktorá mala za rok 2023 príjem vyšší než 2461,41€.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je v tomto roku 2.4.2024. Okrem podania daňového priznania v riadnom termíne je možné požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a to buď:

 • do 30.6.2024 bez udania dôvodu,
 • alebo do 30.9.2024 v prípade, že mal daňovník príjmy zo zahraničia.

AKO PREDĹŽIŤ LEHOTU NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA?

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 k dani z príjmov je možné aj v roku 2024.

Daňové priznanie k dani z príjmov podávajú daňovníci, teda fyzické i právnické osoby, v určenej zákonnej lehote. Túto lehotu na podanie daňového priznania stanovuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, konkrétne v § 49. V ustanovení tohto paragrafu (odsek 3) sa tiež rieši možnosť odkladu podania daňového priznania k dani z príjmov.

Odklad podania daňového priznania k dani z príjmov sa uskutočňuje podľa situácie dvoma spôsobmi:

 • Oznamuje sa daňovníkom predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.
 • Daňovník môže požiadať o predĺženie tejto lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

V oboch prípadoch je odklad daňového priznania doručený správcovi dane do uplynutia pôvodnej lehoty na podanie daňového priznania. Ktorý z uvedených spôsobov môže daňovník využiť na odloženie podania daňového priznania, závisí od toho, či:

 • je alebo nie je v konkurze,
 • je alebo nie je v likvidácii, alebo
 • je alebo nie je dedičom zomrelého daňovníka.

OZNÁMENIE

Oznámenie o predĺžení lehoty na odklad daňového priznania sa podáva ak daňovník žiadajúci o odklad daňového priznania nie je v konkurze, v likvidácií alebo nie je dedičom zomrelého daňovníka.

ŽIADOSŤ

Žiadosť o predĺženie lehoty na odklad daňového priznania sa podáva ak daňovník žiadajúci o odklad daňového priznania je v konkurze, v likvidácií alebo nie je dedičom zomrelého daňovníka


PREČO SA OPLATÍ PODAŤ ODKLAD?

Viacerí daňovníci podávajú odklad na podanie daňového priznania zväčša z dvoch dôvodov:

 1. vychádzajú im platiť vyššie preddavky na daň z príjmov,
 2. chcú si odložiť povinnosť platiť daň z príjmov,
 3. v prípade SZČO si chcú predĺžiť „odvodové prázdniny“.

KALKULAČKA NA VÝPOČET PREDDAVKOV NA DAŇ

Na portáli Finančnej správy je už dostupná aktualizovaná daňová kalkulačka. Daňové subjekty si môžu prostredníctvom tejto kalkulačky vypočítať výšku preddavkov na daň z príjmov fyzických aj právnických osôb, ktoré budú platiť v roku 2024:

PREBERANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ AJ MIMO ÚRADOV AJ V TOMTO ROKU

V tomto roku sa zamestnanci daňových úradov v trinástich mestách Slovenskej republiky zúčastnia preberania daňových priznaní aj mimo kancelárií, a to v dňoch 26.3. a 27.3.2024 od 8:00 do 15:00 resp. 16:00. Okrem toho bude k dispozícii aj mobilná kancelária na parkovisku areálu Plus Centra na Panónskej ceste v Bratislave dňa 2.4.2024 od 8:00 do 18:00. Viac informácií a zoznam miest, kde sa bude preberanie daňových priznaní v teréne realizovať, je uvedený v tlačovej správe Finančnej správy Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *