ÚČTOVANIE OD A PO Z
Účtovné dokumenty treba uchovávať roky

Uchovávanie účtovných dokumentov upravuje niekoľko zákon a legislatívnych noriem, napríklad zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a na záver zákon o archívoch a registratúrach.

V prípade kontroly sa častokrát stáva, že nie je vždy jednoduché nájsť požadované, ktoré záhadným spôsobom zmiznú alebo len ich je problém nájsť. Nakoniec musíte stráviť niekoľko hodín ba až dní, kým nájdete ten správny doklad spred piatich rokov. Z toho dôvodu vám prinášame ARCHIVÁCIU a DIGITALIZÁCIU DOKLADOV.

Archivácia dokladov

V rámci úplnosti našich služieb prinášame možnosť archivácie dokladov v našich bezpečných priestoroch. Cena začína už od 0,50€ šanón/mesačne.

Digitalizácia dokladov

Pre doplnenie našich služieb poskytujeme digitálny archív pre jednoduchšie vyhľadávanie a poskytnutie dokladov. Všetky doklady s povinnosťou archivácie vieme naskenovať a na požiadanie poskytnúť poskytnúť.

Ak by ste chceli preniesť vaše staré archívy do 21. storočia môžete využiť túto našu službu. Cena za kompletné naskenovanie jedného šanónu je 8€.

Z dôvodu bezpečnosti ukladáme všetky naskenované doklady na externé disky, nie do online priestor, ktorý by mohol byť napadnutý hackermi. Týmto spôsobom minimalizujeme riziko zneužitia dokladov.