ÚČTOVANIE OD A PO Z
Predaj ready-made spoločnosti

Ponúkame na predaj ready-made firmy. Platcov aj neplatcov DPH.

Novozaložené spoločnosti s najnižšou cenou na trhu, iba u nás od 1750 €. Zverte nám do rúk aj Vaše účtovníctvo a získate 30% zľavu na kúpu spoločnosti.

Výhody kúpy ready-made s.r.o. cez nás
 • Pridelené IČO, DIČ aj IČ DPH (registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty)
 • Vybavenie všetkých dokumentov v cene
 • Možnosť rozšírenia predmetov činnosti podnikania
 • Možnosť vykonania akejkoľvek zmeny v spoločnosti (názov, sídlo…)
 • Zabezpečená VRP pre okamžité prijímanie hotovosti
 • Základné imanie vo výške 5 000€ splatené v celom rozsahu
Rozdiel medzi platcom a neplatcom DPH

Byť platiteľom DPH je výhodné, ak podnikateľ nakupuje tovary a služby od iných platiteľov dane a ďalej realizuje dodávky tovarov a služieb pre platiteľov dane v tuzemsku alebo iného členského štátu. V takom prípade si totiž sám môže uplatniť odpočet dane na vstupe, ktorá je súčasťou ním nakupovaných tovar a služieb a súčasne v cenách svojich dodávok uplatňuje daň na výstupe, ktorú si zase môžu odpočítať jeho odberatelia.

 

Ak podnikateľ dodáva tovary a služby priamo konečným spotrebiteľom, nie je pre neho až tak výhodné byť platiteľom dane. Musel by navýšiť ceny ním dodávaných tovar a služieb o daň na výstupe, ktorú si spotrebitelia nemôžu odpočítať. Nakúpené tovary a služby od platiteľa dane sú pre nich tým pádom drahšie, čiže menej atraktívne v porovnaní s nákupom rovnakých tovarov alebo služieb od neplatiteľa dane.

Prečo byť platcom DPH už od začiatku podnikania

Byť platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), predovšetkým na začiatku podnikania alebo už pred začatím podnikania prináša nezanedbateľné výhody:

   • Odpočítanie DPH pri počiatočných investíciách potrebných pre vykonávanie činnosti.
   • Zlepšenie cash-flow pri obstaraní zásob vďaka odpočtu DPH (Ušetrené financie môže podnikateľ použiť na iné úhrady alebo investície)