Financie, Podnikanie, Účtovníctvo, Zamestnanie

„Novinky v oblasti podnikania: Určenie minimálnej mzdy na rok 2024 a zmeny v sankcionovaní daňových porušení“

Minimálna mzdy 2024

Dňa 21.8.2023 sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov dohodli na určení sumy minimálnej mzdy na rok 2024. Suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou bude vo výške 750 € (platí pre prvý stupeň náročnosti práce).

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom bude pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín vo výške 4,310 €.

Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce:

1. stupeň -> 750 € mes./ 4,310 € hod.
2. stupeň -> 866 € mes./ 4,977 € hod.
3. stupeň -> 982 € mes./ 5,644 € hod.
4. stupeň -> 1098 € mes./ 6,310 € hod.
5. stupeň -> 1214 € mes./ 6,977 € hod.
6. stupeň -> 1330 € mes./ 7,644 € hod.

Pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodiny bude minimálna mzda v sume 4,449€ za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,50 hodiny bude minimálna mzda v sume 4,597 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Inštitút druhej šance

Od budúceho roka by mala platiť nová legislatívna zmena, tzv. inštitút druhej šance pri
ukladaní pokút. Daňové subjekty by v prípade prvého porušenia niektorého
z ustanovení daňového poriadku nemali byť hneď sankciované.

Daňový úrad im najskôr zašle upozornenie, že si neplnia svoju daňovú povinnosť a taktiež
by mali byť poučené o následkoch ďalšieho porušenia ich povinností. Správca dane bude
posielať upozornenie vo forme Oznámenia do schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *