Financie, Podnikanie

Povinnosti platiteľa DPH

V prípade, že ste platiteľom DPH alebo zvažujete možnosť, že sa stanete platiteľom DPH mali by ste vedieť aké všetky povinnosti Vám z tohto štatútu vyplývajú.

REGISTRAČNÁ POVINNOSŤ

Ak dosiahnete obrat vo výške viac ako 49 790 € za 12 po sebe idúcich mesiacov máte povinnosť sa registrovať podľa §4 ods. 1 zákona o DPH do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom ste obrat dosiahli ako platiteľ DPH a stanete sa mesačným platiteľom DPH.

V prípade, že po 12 mesiacoch od registrácie nepresiahnete obrat 100 000 €, môžete požiadať daňový úrad o zmenu na štvrťročného platiteľa DPH podľa §77 zákona o DPH.

O registráciu pre DPH je možné požiadať aj dobrovoľne a to na základe §4 ods. 2 zákona o DPH a ide o takzvanú dobrovoľnú registráciu pre DPH avšak treba si dať pozor a v prípade, že Vám registráciu zamietnu nie je možnosť sa odvolať na toto rozhodnutie.

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU

Podľa §6 zákona o DPH je platiteľ dane povinný oznámiť každý vlastný bankový účet, ktorý používa na podnikanie. Ak platiteľ používa na účely podnikania bankové účty, ktoré patria inej osobe, môže oznámiť aj tieto účty, avšak súčasne je povinný oznámiť majiteľa, ktorému tieto účty patria.

V prípade, že nemáte podané oznámenie o bankovom účte, nebude Vám vyplatené vrátenie nadmerného odpočtu z DPH.

Taktiež za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta až do výšky 10 000 €.

PODÁVANIA DAŇOVÝCH PRIZNANÍ A VÝKAZOV

Po registrácií k DPH a získaní osvedčenia o registrácií ste povinný mesačne, resp. štvrťročne podávať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz.

Daňové priznanie sumárne spočítava DPH na vstupe a DPH na výstupe a určuje, či budete daný mesiac DPH platiť, alebo Vám bude DPH vrátená (nadmerný odpočet DPH).

V kontrolnom výkaze posielate správcovi dane údaje zo všetkých prijatých a vydaných faktúr a sumárne údaje za všetky príjmové pokladničné doklady, resp. príjem z elektronickej registračnej pokladne.

V prípade, ak predávate tovar, alebo služby do EÚ, je povinnosť podávať aj súhrnný výkaz. V ňom pre zmenu zasielate do celoeurópskeho systému VIES údaje z faktúr partnerov z EÚ.

ÚHRADA DPH

Na základe podaného daňového priznania k DPH je v prípade,  ak Vám vyjde daňová povinnosť uhradiť daň najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPH.

  • V prípade,  ak Vám vyjde nadmerný odpočet (DPH na vstupe je vyššia ako DPH na výstupe),  daň neplatíte. Daňový úrad potom čaká, čo podáte nasledujúci mesiac.
  • V prípade,  ak ďalší mesiac je daň k úhrade vyššia ako nadmerný odpočet z predchádzajúceho mesiaca, doplatíte len rozdiel a zvyšok sa automaticky započíta s nadmerným odpočtom z predchádzajúceho mesiaca.
  • Ak je daň k úhrade nižšia ako nadmerný odpočet z predchádzajúceho mesiaca, alebo je opäť nadmerný odpočet, daňový úrad pošle sumu nadmerného odpočtu DPH z predchádzajúceho mesiaca na účet daňového subjektu do 30 pracovných dní odo dňa podania daňového priznania k DPH.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *