Ekonomika, Financie, Podnikanie

Byť či nebyť platiteľom DPH?

Každý podnikateľ si musí spočítať, či sa mu oplatí byť platiteľom DPH alebo nebyť. Všetko závisí od toho,  akú má cieľovú skupinu odberateľov. V prípade, že sa bude venovať B2B a teda predaju služieb alebo tovarov medzi podnikateľmi, čiže väčšinou bude obchodovať s platiteľmi DPH,  môže byť pre neho výhodnejšie byť platiteľom DPH tiež. Rozdiel v zisku môže dosahovať až 40% , ak sa správne rozhodne v porovnaní s tým, keby urobí zlý výber.

 

AKO FUNGUJE PLATENIE DPH?

Ak sme platitelia DPH, tak sa vždy pozeráme na naše vstupy a výstupy. Inak povedané:  čo všetko nakúpime s DPH a za koľko predáme.

Uvedieme  to na príklade:
ako firma som za mesiac mal takéto vstupy (výdaje):

 • Nakúpil tovar za 1000 € + 200 € DPH
 • Zaplatil prepravu zákazníkovi za 500 € + 100 € DPH
 • Zaplatil nájom za 200 € + 40 € DPH

V rámci jedného mesiaca nám môžu vzniknúť 2 situácie, ak som platiteľ DPH a to je:

 • Nepredal som žiaden tovar a nemal žiadnu tržbu, tým pádom mi vznikol odpočet DPH vo výške 340 € (200+100+40)
 • Predal som tovar a mal som tržbu vo výške 3000 € +600 € DPH a vznikla mi povinnosť odviesť DPH štátu vo výške 260 € (600-200-100-40).

 

DÔVODY PREČO BYŤ A PREČO NEBYŤ PLATITEĽOM DPH

Určite byť platiteľom DPH ak:

 • Nakupujem tovary alebo služby od platiteľa a predávam ďalej platiteľom DPH
 • Predávam služby len alebo takmer výhradne platiteľom DPH
 • Veľká časť mojich vstupov obsahuje DPH a predávam aj platiteľom DPH

Na zváženie je to v prípade ak:

 • Pomer mojich odberateľov je približne rovnaký a mám aj platiteľov a aj neplatiteľov DPH

Určite nebyť platiteľom DPH ak:

 • Predávam služby neplatiteľom DPH a koncovým zákazníkom

Na zváženie tiež stojí, ak na začiatku podnikania plánujete vysoké investície, ako sú rekonštrukcia priestorov, nákup strojov a zariadení, nákup motorových vozidiel alebo vyššie množstvo zásob tovar, tak sa dilema byť či nebyť platiteľom sa viacej bude posúvať na stranu byť platiteľom.

Nesmieme zabudnúť, že ak predávame konečným zákazníkom alebo neplatiteľom DPH, vždy sa pozerajú na cenu, ktorú zaplatia a je im jedno či vy ste platiteľ alebo neplatiteľ DPH.

Porovnáme si Váš zisk, ak budete alebo ak nebudete platiteľmi DPH a ak nakupujete a predávate služby platiteľom DPH a aj neplatiteľom DPH.

 

Príklad:

Nakúpite tovar od dodávateľa za 1200 € (1000 € tovar a 200 € DPH). V prípade, že ste neplatiteľ do nákladov Vám ide 1200 € a v prípade že ste platiteľ tak 1000 € a DPH máte 200 €.

Tovar následne predáte za 2400 € fyzickej osobe. V prípade, ak ste neplatiteľ DPH do výnosov Vám pôjde 2400 € a v prípade, že budete platiteľom DPH do výnosov Vám pôjde 2000 € a DPH 400 €.

Zisk bude nasledovný:

 • Ako neplatiteľ to je jednoduché: za 2400 € som predal a za 1200 € kúpil zisk je 1200 €.
 • Ako platiteľ DPH som predal tiež za 2400 € ale 400 € by som mal odviesť štátu a nakúpil som za 1200 €, ale 200 € si môžem odpočítať od mojej povinnosti. Takže môj zisk je 1000 €.

V takomto prípade sa mi neoplatí byť platiteľom DPH. Samozrejme je to extrémny prípad a nedá sa len na základe tohto rozhodnúť či byť alebo nebyť platiteľom DPH, do samotného výpočtu by sa mali zahrnúť aj mzdové náklady a mnohé ďalšie. Väčšina podnikateľov má kombináciu odberateľov a dodávateľov, ktorý sú platiteľmi a aj neplatiteľmi DPH.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *