Ekonomika, Financie, Podnikanie

Význam a výhody poistenia pohľadávok v podnikaní. Zabezpečenie finančnej stability a rastu firmy

obrázok k poisteniu pohľadávok

V dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí sa firmy stretávajú s neustálymi výzvami
pri riadení svojich financií a zabezpečovaní stabilného toku hotovosti. Jednou zo stratégií,
ktoré môžu podniky využiť na ochranu svojich financií, je poistenie pohľadávok. Táto forma
poistenia ponúka ochranu voči neplatiacim alebo oneskorene platiacim klientom a môže
výrazne ovplyvniť finančnú stabilitu a rast spoločnosti.

Poistenie pohľadávok poskytuje firme istotu, že jej významné investície do poskytnutých služieb či tovaru nebudú ohrozené neplatením zo strany klientov. Tým pádom sa minimalizuje riziko vzniku zlých pohľadávok a nežiaducich strát.

Jednou z kľúčových výhod poistenia pohľadávok je zlepšenie likvidity spoločnosti. Umožňuje to firme efektívnejšie plánovať svoje výdavky, investície a rozvojové projekty, keďže nebudú blokované nevyplatenými faktúrami. Táto finančná istota tiež umožňuje podnikom zamerať sa na rozvoj svojho biznisu a rast bez obáv o neistoty spojenej s pohľadávkami.

V článku sa pozrieme bližšie na spôsoby, akými poistenie pohľadávok posilňuje finančnú stabilitu a rast podniku. Preskúmame rôzne typy poistenia pohľadávok, ako aj kľúčové faktory, ktoré by firmy mali zvažovať pri rozhodovaní o tom, či túto formu poistenia zahrnú do svojej stratégie riadenia rizík. Okrem toho sa dotkneme aj praktických príkladov úspešného využitia poistenia pohľadávok zo strany firiem.

Viete ako sa môžete ochrániť voči neuhradeným faktúram?

V súvislosti s pretrvávajúcou infláciou a rastúcimi nákladmi všetkých podnikateľských subjektov sa stáva riziko neuhradenia faktúry od vášho odberateľa stále vyšším.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom narástli vyhlásené konkurzné konania o 59,32% zo 177 na 282 konaní.

Preto by sme vám chceli dať do pozornosti možnosť poistenia všetkých pohľadávok vašej spoločnosti alebo jednotlivých odberateľov pri ktorých máte obavu, že by mohli zanedbať svoje povinnosti.

V rámci prieskumov z oblasti podnikania a financií sa uvádzajú údaje, že približne 25% až 40% faktúr môže byť platených oneskorene, pričom toto číslo sa môže líšiť v závislosti od odvetvia a veľkosti spoločností.

V každom prípade by toto číslo malo slúžiť len ako všeobecný orientačný údaj, pretože reálna pravdepodobnosť oneskoreného platenia alebo nezaplatenia faktúry sa môže líšiť medzi rôznymi odvetviami, veľkosťami spoločností a dokonca aj individuálnymi obchodnými partnermi.

Čo znamená poistenie pohľadávok?

Základným cieľom poistenia pohľadávok je pomôcť podnikaniu vtedy, keď zlyhá odberateľ- nezaplatí za dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Keďže pohľadávky tvoria niekedy až 40% majetku firmy, už len niekoľko prípadov neplatenia môže mať veľký vplyv na jej cash-flow a samotné fungovanie spoločnosti.

Ako to funguje?

 1. Spoľahlivosť vášho odberateľa môžete overiť ešte pred prvým telefonátom na základe systému poisťovne ktorý vám presne povie či môžete s daným biznis partnerom očakávať nejaké problémy.
 2. Dostanete špeciálnu pečiatku, ktorá bude slúžiť ako signál pre vášho odberateľa. Ak by naozaj musel v danom mesiaci neuhradiť nejakú faktúru, tak tá vaša to rozhodne nebude.
 3. Ak vám odberateľ neuhradí faktúru a rozhodnete sa to riešiť, bude ho kontaktovať poisťovňa. 100%-ná úhrada vašej pohľadávky sa darí vo viac ako 70% prípadov.
 4. V prípade že daný subjekt naozaj nemá finančné prostriedky na úhradu vašej pohľadávky poisťovňa vám preplatí až 90% z jej hodnoty.

Ako veľmi „bolí“ neuhradená pohľadávka?

Príklad straty z neuhradených pohľadávok pri 5% ziskovej marži.
Poistený obrat 3 000 000 EUR so sadzbou poistného 0,3% a ročným poistným 9 000 EUR.
Predpokladáme vyplatenie poistného plnenia vo výške 90% z hodnoty pohľadávky.

Poistenie pohľadávok predstavuje významný nástroj, ktorý môže zabezpečiť finančnú stabilitu a udržateľný rast pre podniky v každom odvetví. Ochrana pred oneskorenými platbami alebo neplatením faktúr poskytuje firmám istotu v riadení ich finančných tokov a likvidity.

Videli sme, že prostredníctvom poistenia pohľadávok sa podniky môžu chrániť pred neistotami spojenými s neplatiacimi klientmi, čo umožňuje efektívnejšie plánovanie a investovanie do ďalšieho rozvoja. Zlepšenie likvidity a odstránenie rizika zlých pohľadávok prispievajú k posilneniu podnikateľskej pozície a umožňujú väčšiu dôveru pri obchodných transakciách.

Pri rozhodovaní o poistení pohľadávok je kľúčové poznať špecifiká podnikania a individuálne riziká, s ktorými sa spoločnosť stretáva. Je to investícia do istoty a pokojnejšieho fungovania firmy v podmienkach trhu, kde neistota nie je výnimkou.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o poistení pohľadávok a jeho výhodách, neváhajte nás kontaktovať. Naša spoločnosť je pripravená poskytnúť ďalšiu pomoc a poradenstvo, aby ste mohli využiť všetky možnosti tohto nástroja pre prosperitu vášho podniku.

2 thoughts on “Význam a výhody poistenia pohľadávok v podnikaní. Zabezpečenie finančnej stability a rastu firmy

 1. Ste schopný vymôcť aj staršie neuhradené faktúry?

  1. Jakub Buchel píše:

   Dobrý deň,

   vymáhaním pohľadávok sa nevenujeme. Avšak ak by ste mali záujem o poistenie pohľadávok, vieme Vás spojiť s našim expertom, ktorý by Vám vedel pomôcť s poistením všetkých budúcich pohľadávok.

   Pekný deň želáme
   Tím BJ accounting services

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *