Ekonomika, Podnikanie, Účtovníctvo

POSLEDNÉ DNI NA VRÁTENIE DPH ZO ZAHRANIČIA. ŽIADOSŤ JE MOŽNÉ PODAŤ DO 30.9.2023

Podnikatelia, ktorí sú platcom DPH počas vykonávania podnikateľskej činnosti, majú možnosť nákupu vstupov aj v zahraničí. Typickým scenárom je napríklad tankovanie v inej krajine Európskej únie, nákup malých nevyhnutných tovarov pre podnikateľskú činnosť, reštauračné služby, taxi a podobne. V takýchto prípadoch podnikateľ zaplatí v zahraničí celkovú sumu za tovar alebo službu, vrátane zahraničnej DPH.

V prípade, že slovenskí podnikatelia sú zaregistrovaní pre DPH aj v konkrétnom členskom štáte EÚ, kde sú tiež platcami DPH a poskytujú tam tovary a služby so sídlom v tomto štáte (s výnimkou určitých prípadov, napríklad prepravné služby oslobodené od dane), alebo tam majú sídlo podnikania alebo prevádzkareň, môžu požiadať o vrátenie zaplatenej DPH v tomto členskom štáte prostredníctvom daňového priznania.

V prípade, že v zahraničí (v členskom štáte EÚ) nie sú platcom DPH, nemajú tam sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň, môžu požiadať o vrátenie zaplatenej DPH v zahraničí prostredníctvom systému tzv. refundácie DPH.

Systém refundácie DPH v EÚ je harmonizovaný, čo znamená, že všetky krajiny uplatňujú rovnaký postup. To znamená, že aj zahraničné osoby, ktoré nakúpia tovary a služby na území Slovenska a uhradia tu DPH, majú po splnení podmienok nárok na vrátenie tejto DPH.

Medzi členskými štátmi existujú určité výnimky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb, z ktorých nie je možné, alebo je možné len za špecifických podmienok, vrátiť DPH. V niektorých krajinách nie je možné požiadať o vrátenie DPH z reštauračných služieb, nákupu pohonných hmôt, ani služieb s zábavným charakterom a podobne. Finančná správa SR poskytuje orientačný prehľad podmienok jednotlivých členských štátov, avšak odporúčame overiť aktuálnosť údajov na webových stránkach konkrétnych štátov.

Refundáciu DPH upravujú ustanovenia § 55a až § 58 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ďalej len zákon o DPH. Konkrétne postupy týkajúce sa podania žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia sú špecifikované v ustanoveniach § 55f a § 55g zákona o DPH. Ustanovenia § 55a až § 55e zákona o DPH zasahujú do procesu vrátenia DPH z opačného pohľadu, teda vrátenia DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu.

Kto má nárok na vrátenie DPH zo zahraničia? Odoslať žiadosť o vrátenie DPH, ktorú platiteľ DPH zaplatil v inom členskom štáte EÚ, môže subjekt registrovaný podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH. Pravidlo hovorí, že platiteľ DPH registrovaný podľa § 4 zákona o DPH môže podať žiadosť o vrátenie DPH z členského štátu, v ktorom nemá svoje sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava.

Základným predpokladom je, aby uvedený platiteľ nakúpil tovary a služby v inom členskom štáte s DPH príslušného štátu (resp. doviezol tovary do iného členského štátu) na účely svojej podnikateľskej činnosti.

Inými slovami, platiteľ DPH na Slovensku má právo požiadať o vrátenie DPH napríklad za tankovanie v inom členskom štáte, ak v tomto štáte súčasne nemá registrované sídlo či bydlisko, nepodniká v ňom (miesto podnikania), nemá tu prevádzkareň a obvykle sa v ňom nezdržiava.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *