Dôchodok a sporenie, Sociálna poisťovňa

ZMENY V DÔCHODKOVOM SYSTÉME: NOVÉ MINIMÁ PO EXEKÚCII, UPRAVENÉ PREDČASNÉ DÔCHODKY A AKTUALIZOVANÉ SUMY MINIMÁLNYCH DÔCHODKOV

Dôchodcovský pár sediaci v parku na lavičke

Od 1. júla 2024 nadobudlo platnosť zvýšenie sumy životného minima zo 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Táto zmena ovplyvní exekučné zrážky z dôchodkov, nároky na predčasný starobný dôchodok a výšku minimálnych dôchodkov. Čo všetko to pre dôchodcov znamená?

ZVÝŠENIE MINIMA PO EXEKUČNÝCH ZRÁŽKACH

Od 1. júla 2024 sa zvýši suma, ktorá musí dôchodcovi zostať po vykonaní exekučných zrážok. Sociálna poisťovňa bude každého dotknutého poberateľa dôchodku informovať písomne v priebehu augusta 2024. Táto informácia bude obsahovať aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok.

Neprenosné pohľadávky:

  • Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť, bude 140 % sumy životného minima, čo je 383,58 eura mesačne.
  • Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, musí zostať ďalších 50 % tejto sumy, teda 191,79 eura mesačne.

Prednostné pohľadávky (okrem výživného na maloleté dieťa):

  • Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť, bude 273,99 eura mesačne (100% životného minima).
  • Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, musí zostať ďalších 50% tejto sumy, teda 136,99 eura mesačne.

Výživné na maloleté dieťa:

  • Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť, bude 115,07 eura mesačne.
  • Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, musí zostať ďalších 95,89 eura mesačne.

K 31. máju 2024 evidovala Sociálna poisťovňa 19 920 poberateľov dôchodkov s exekučnou zrážkou.

NOVÁ HRANICA NÁROKU NA PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Od 1. júla 2024 ovplyvní zvýšenie sumy životného minima aj nároky poistencov na predčasný starobný dôchodok. Po tomto dátume vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok len vtedy, keď jeho suma presiahne 1,6-násobok sumy životného minima, teda 438,40 eura mesačne.

Zmeny v priznávaní predčasných dôchodkov, ktoré nadobudli platnosť 15. mája 2024, priniesli viaceré úpravy, vrátane požiadaviek na počet odpracovaných rokov a spôsob výpočtu dávky.

AKTUALIZOVANÉ SUMY MINIMÁLNYCH DÔCHODKOV OD 1. JANUÁRA 2025

Zvýšenie životného minima bude mať od 1. januára 2025 vplyv aj na sumu garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia sa zvýši z 389,90 eura na 397,30 eura mesačne.

**Tabuľka: Suma minimálneho dôchodku od 1.1.2025**

Počet odpracovaných rokov

Násobok životného minima

Mesačná suma minimálneho dôchodku do 31.12.2024

Mesačná suma minimálneho dôchodku od 1.1.2025

30

1,45

389,90 €

397,30 €

35

1,575

423,50 €

431,60 €

40

1,705

458,50 €

467,20 €

45

1,855

498,80 €

508,30 €

50

2,025

544,50 €

554,90 €

55

2,275

611,80 €

623,40 €

60

2,55

685,70 €

698,70 €

65

2,925

786,50 €

801,50 €

Tieto zmeny zabezpečia, že minimálne dôchodky budú lepšie odrážať aktuálne životné náklady a poskytovať adekvátnejšiu podporu poberateľom dôchodkových dávok.

Pre viac informácií a podrobností o výpočtoch minimálnych dôchodkov a iných súvisiacich témach, navštívte stránku Sociálnej poisťovne alebo sa obráťte na našu účtovnú spoločnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *