Ekonomika, Financie

ZMENY V ŽIVOTNOM MINIME OD 1. JÚLA 2024 A ICH DOPADY

dve rôzne veľké kopy mincí v rukách človeka

Od 1. júla 2024 sa zvyšuje suma životného minima, čo ovplyvní rôzne sociálne dávky, príspevky a veličiny v oblasti dane z príjmov. Aká je nová výška životného minima a aké ďalšie zmeny môžete očakávať?

ČO JE ŽIVOTNÉ MINIMUM A KEDY SA MENÍ?

Životné minimum je podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime definované ako minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Suma životného minima sa mení každoročne k 1. júlu a platí do 30. júna nasledujúceho roka. Od tejto sumy sa odvíjajú mnohé ďalšie veličiny, ktoré sa menia buď od 1. júla alebo od 1. januára.

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. JÚLA 2024

Od 1. júla 2024 do 30. júna 2025 platia nasledujúce sumy životného minima:

 • 273,99 eur mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 191,14 eur mesačne pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 125,11 eur mesačne pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

POROVNANIE SO SUMAMI Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

Obdobie

Jedna plnoletá osoba

Ďalšia plnoletá osoba

Dieťa

Do 30.6.2024

268,88 €

187,57 €

122,77 €

Od 1.7.2024

273,99 €

191,14 €

125,11 €

Základná suma životného minima sa zvýšila o 5,11 eura mesačne. Tento nárast je menší v porovnaní s minulým obdobím, kedy suma vzrástla o 34,46 eura mesačne.

DOPADY ZMENY ŽIVOTNÉHO MINIMA NA ĎALŠIE VELIČINY

DANE Z PRÍJMOV OD 1. JANUÁRA 2025

Zmena životného minima ovplyvňuje aj niektoré veličiny v oblasti dane z príjmov:

 • **Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka**: 479,48 € mesačne, 5 753,79 € ročne (21-násobok životného minima).
 • **Základ dane, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu NČZD**: 25 426,27 € (92,8-násobok životného minima).
 • **Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku (maximálna)**: 5 260,61 € (19,2-násobok životného minima).
 • **Základ dane, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25% sadzba dane**: 4 046,79 € mesačne, 48 441,43 € ročne (176,8-násobok životného minima).
 • **Povinnosť podať daňové priznanie**: 2 876,90 € (1/2 ročnej NČZD).

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK OD 1. JANUÁRA 2025

Rodičovský príspevok sa zvýši o 1,9 %:

 • **Rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské)**: 351,80 €
 • **Rodičovský príspevok (ak rodič poberal materské)**: 482,30 €

Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od 1. januára 2025

Minimálne zdravotné odvody zamestnanca sú:

 • **Mesačný preddavok**: 41,08 €
 • **Ročné poistné**: 493,17 €

INÉ VELIČINY OVPLYVNENÉ ZMENOU ŽIVOTNÉHO MINIMA

Od 1. júla 2024 sa zmenia aj:

 • **Nepostihnuteľná suma pri exekúcii**: 383,58 €
 • **Suma predčasného starobného dôchodku pre nárok**: 438,40 €
 • **Maximálna odmena nezamestnaného, aby nebol vyradený z evidencie uchádzačov**: 273,99 €

ZÁVER

Zmeny v životnom minime majú široký dosah na sociálne dávky, daňové úľavy a ďalšie ekonomické ukazovatele. Pre podrobnejšie informácie o tom, ako tieto zmeny ovplyvnia vaše konkrétne podmienky, odporúčame konzultovať s odborníkom alebo sa obrátiť na vašu účtovnú spoločnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *