Ekonomika, Financie, Novely a zmeny zákonov, Účtovníctvo, Zamestnanie

Zmena v príplatkoch a rôznych mzdových zvýhodneniach od 1.6. 2023

Po viac ako 2 rokoch sa sumy príplatkov za prácu menia. Pevná suma príplatku sa zmení na percentuálny podiel minimálnej hodinovej mzdy. A teda od 1.6.2023 sa príplatky opäť naviažu na minimálnu hodinovú mzdu v percentuálnej výške.

Takto sa príplatky počítali aj do roku 2020, avšak vtedajšia vláda príspevky „zmrazila“ a dva roky boli nezmenené. Vďaka tejto novele zákona si veľké množstvo zamestnancov prilepší avšak pre zamestnávateľa to predstavuje zvýšenie mzdových nákladov a odvodového zaťaženia.

Prehľad príplatkov od 1.6.2023:

druh príplatku pevná suma platná do 31.5.2023 suma príplatku od 1.6.2023
Príplatok za prácu v sobotu najmenej 1,79€ najmenej 2,02€ (50% minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v sobotu najmenej 1,61€ najmenej 1,82€ (45% minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za prácu v nedeľu najmenej 3,58€ najmenej 4,03€ (100% minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v nedeľu najmenej 3,22€ najmenej 3,63€ (90% minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci najmenej 1,43€ najmenej 1,61€ (40% minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci najmenej 1,25€ najmenej 1,41€ (35% minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci najmenej 1,79€ najmenej 2,02€ (50% minimálnej mzdy za hodinu)
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 0,72€ najmenej 0,81€ (20% minimálnej mzdy za hodinu)
Neaktívna pracovná pohotovosť mimo pracoviska najmenej 0,72€ (neplatí pre dohodárov) najmenej 0,81€ (20% minimálnej mzdy za hodinu)

 

V prípade, že povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú pravidelné vykonávanie práce v sobotu, nedeľu alebo v noci, je možné dohodnúť zníženú sadzbu. Všimnite si, že znížená sadzba príplatku nie je možná v prípade príplatku za nočnú prácu u rizikového povolania. Túto možnosť je možné uplatniť iba v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, pokiaľ ide o zamestnávateľa, u ktorého nie je zriadená odborová organizácia, a ktorý mal k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka menej ako 20 zamestnancov.

Treba tiež poznamenať, že v pracovnej zmluve s vedúcim zamestnancom je možné dohodnúť mzdu s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu, nedeľu alebo nočnú prácu. Ak sa takáto dohoda uzavrie, vedúci zamestnanec nebude nárokovať mzdové príplatky za víkendovú alebo nočnú prácu, o ktorých som hovoril vyššie.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *