Zmeny zákonov

Zrušenie koncesionárskych poplatkov od 1.7. 2023

Koncesionárske poplatky, inak aj poplatky, ktoré sa týkali každého jedného z nás. Sú určené na financovanie verejnoprávnej televízie a rozhlasu Slovenska (RTVS). Tieto poplatky platia domácnosti a aj zamestnávatelia, ktorí majú v pracovnom pomere 3 a viac zamestnancov. Vrátane tých zamestnancov, ktorí sú na materských alebo rodičovských dovolenkách. Doteraz boli v nevýhode väčší zamestnávatelia, pretože podnikatelia platili koncesionárske poplatky za každého zamestnanca bez ohľadu na to, či televízia alebo rozhlas bol vôbec používaný na pracovisku.

Od 1.7.2023 bude RTVS financovaná formou štátneho príspevku. To znamená, že od 1.7.2023 domácnosti a ani podnikatelia nebudú musieť platiť koncesionárske poplatky. Koncesionárske poplatky sú legislatívne rušené a automaticky zaniká povinnosť na ich úhradu.

Je potrebné dať si pozor, pretože RTVS bude posielať výzvy na úhradu nedoplatkov aj po 1.7.2023. Takúto výzvu je potrebné uhradiť do 30 dní od jej doručenia inak RTVS bude vyžadovať úhradu nedoplatku spolu s pokutou.

Úhrade nedoplatkov sa viete vyhnúť, ak ide o staré nedoplatky. Tam totižto platí premlčacia doba. Premlčacia doba sa líši a to v prípade či ide o fyzickú osobu alebo právnickú:

  • V prípade fyzickej osoby postupujeme podľa Občianskeho zákonníka kde základná premlčacia lehota sú 3 roky.
  • Ak by sa jednalo o právnickú osobu, tak tá spadá pod Obchodný zákonník. V takom prípade platí 4 ročná premlčacia doba podľa §397 Obchodného zákonníka.

Takže ak vám napríklad v júli 2023 príde výzva na úhradu nedoplatku koncesionárskych poplatkov za máj 2015, nie ste povinný tento nedoplatok uhradiť. Ak by sa výzva na úhradu nedoplatku dostala na súd, je potrebné uplatniť námietku premlčania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *