Financie, Novely a zmeny zákonov, Podnikanie, Zamestnanie

Zamestnávanie na sezónnu prácu od roku 2023

Zamestnávanie na sezónnu prácu od roku 2023

Od roku 2023 existuje možnosť uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce pre zamestnávateľov, ktorí potrebujú zamestnať ľudí na krátkodobú prácu.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa týka týchto prác:

– v poľnohospodárstve pri pestovaní a zbere:

 • vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou (jahôd, liesky obyčajnej, bazy čiernej, egrešov, malín, ríbezlí, ruže jabĺčkovej, broskýň, čerešní, marhúľ, nektáriniek, ringlôt, sliviek a višní),
 • vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou (hrušiek a jabĺk),
 • viniča,
 • vybraných druhov zeleniny (šalátu, špenátu, cibule, cesnaku, póru, kapusty, kelu, karfiolu, kalerábu, ružičkového kelu, cvikly, mrkvy, reďkvi a reďkovky, petržlenu, špargle, baklažánu, cukety, dyne, kukurice cukrovej, melónu, papriky, tekvice okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorky nakladačky a uhorky šalátovej),
 • zemiakov,
 • chmeľu,
 • rajčiakov,

– v cestovnom ruchu pri:

 • preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc,
 • prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb,
 • prevádzkovaní táborov,
 • prevádzke umelých vodných plôch,
 • prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov,
 • prevádzke reštaurácií a pohostinstiev, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvých piatich bodoch,
 • prevádzke ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvých piatich bodoch.

Novela upravila aj samotnú dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a jej podmienky. Táto dohoda je špecifickým druhom zmluvy, ktorá sa používa pri sezónnej práci. Zamestnávateľ, ktorý potrebuje zamestnať ľudí na krátkodobú prácu v závislosti od fluktuácie zamestnancov, bude mať možnosť uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, a táto dohoda musí byť označená práve týmto presným názvom.

Sezónna práca sa skutočne týka obdobia sezóny, čo znamená prácu, ktorá je závislá od striedania ročných období a opakuje sa každý rok. Toto obdobie sezónnej práce nesmie prekročiť 8 mesiacov v kalendárnom roku.

Limit hodín, ktoré je možné odpracovať na dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, je stanovený na 520 hodín za rok a počet odpracovaných hodín sa sčíta. Maximálny týždenný pracovný čas je stanovený na 40 hodín a pri výpočte priemeru sa zohľadňuje obdobie 4 mesiacov.

Novela zaviedla nové pravidlá týkajúce sa platby poistného v prípade fyzickej osoby zamestnanej na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Podľa týchto pravidiel bude takáto osoba povinne poistená na všetky poistenia zamestnanca, vrátane nemocenského, dôchodkového a poistenia v nezamestnanosti.

Avšak existuje výnimka, ktorá umožňuje osobe platiť menšiu sumu poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Táto výnimka sa nazýva odvodová odpočítateľná položka a jej výška je 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (t.j. v roku 2023 to bude údaj priemernej mesačnej mzdy z roku 2021), čo znamená sumu 605,50 eur.

Ak zamestnanec dosiahne mesačný príjem rovný alebo nižší ako odvodová odpočítateľná položka, tak on ani jeho zamestnávateľ nebudú platiť poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Toto pravidlo platí pre prípad, keď zamestnanec získava príjem prostredníctvom dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

V takomto prípade poistenec (zamestnanec) nemá nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, súvisiace pozostalostné dôchodky ani dávku v nezamestnanosti počas obdobia, keď sa neplatí poistné na tieto druhy poistenia.

Ak však zamestnanec dosiahne mesačný príjem vyšší ako 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov, bude platiť poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Toto poistné bude platiť zamestnanec a zamestnávateľ, avšak len zo sumy rozdielu medzi dosiahnutým mesačným príjmom a odvodovou odpočítateľnou položkou.

V oboch situáciách, či už sa platí poistné len z rozdielu alebo celé poistné, to bude znamenať zníženie odvodového zaťaženia pre zamestnanca aj zamestnávateľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *