Ekonomika, Financie, Novely a zmeny zákonov

Životné minimum

AKÁ BY MALA BYŤ VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1.7.2023?

Ako každý rok sa nám opäť zvyšuje životné minimum s jednou zmenou, a to je výpočet súm životného minima.

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi bola schválená s niekoľkými zmenami týkajúcimi sa mechanizmu valorizácie súm životného minima. Doposiaľ sa sumy životného minima určovali na základe rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Novelizovaný zákon mení tento mechanizmus a upravuje sa len pomocou koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností s nižšou hodnotou.

Od tohto roku dochádza k zmene pri výpočte súm životného minima. Podľa novelizovaného zákona o životnom minime sa sumy životného minima upravia každý rok k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Tento výpočet sa vykoná tak, že aktuálne platné sumy životného minima sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zistených Štatistickým úradom SR za rozhodujúce obdobie (od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka). Sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Podľa informácie zverejnenej Štatistickým úradom SR dňa 15.5.2023 sa index spotrebiteľských cien v apríli 2023 medziročne zvýšil za nízkopríjmové domácnosti o 14,7 %. Preto tento koeficient bude rozhodujúci pri úpravách súm životného minima od 1.7.2023.

Nové sumy životného minima platné od 1.7.2023 do 30.6.2024 sú nasledovné:

  • 268,88 eur mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 187,57 eur mesačne pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 122,77 eur mesačne pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Základná suma životného minima sa zvýšila o 34,46 eura mesačne. Životné minimum má vplyv na rôzne ďalšie oblasti, ako je daň z príjmov, dávky a príspevky pre rodičov.

Sumy životného minima pre konkrétny rok stanovuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. Toto opatrenie ešte nebolo zverejnené. Všetky údaje vyššie spomenuté vychádzajú zo zákona, ktorý ovplyvní výšku životného minima. Ak by nastala akákoľvek zmena oproti údajom vyššie spomenutým v článku, budeme Vás o nich informovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *