Kryptomeny

Podnikanie a kryptomeny

Kryptomeny. Toto slovo určite už väčšina z vás aspoň raz v živote počula. Možno ste o nich čítali na internete alebo počuli v televízii. Kryptomeny sa stali neoddeliteľnou súčasťou modernej histórie a čas ešte ukáže ako moc budú vplývať na náš každodenný život v blízkej budúcnosti. Za posledný rok sa opäť dostali v značnej miere do povedomia ľudí pre ich rastúcu cenu a tak aj záujem podnikať v tejto novovznikajúcej sfére sa jasne navýšil. Ale ako na to?

Keďže kryptomeny sú stále pomerne mladá technológia, legislatíva spojená s nimi je stále nejasne definovaná a právna úprava sa líši od krajiny ku krajine. Na Slovensku sú od roku 2021 v platnosti 2 predmety podnikania. Konkrétne ide o

  • „Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny“ , v rámci ktorej podnikateľ poskytujete služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jeho klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny. Inými slovami, fyzická alebo právnická osoba si prostredníctvom vás môže nakúpiť alebo uchovať určité množstvo vybranej kryptomeny a ďalej zodpovedáte za jej bezpečné držanie či prípadne iné v zmluve stanovené úkony (napr. prevod, staking a pod.)
  • „Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny“ v rozsahu podnikania umožňuje ponúkať alebo vykonávať obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu. Opäť zjednodušene to znamená, že vy ako podnikateľ môžete za svoj alebo cudzí kapitál obchodovať kryptomeny na burze.

Tieto dva predmety podnikania so sebou úzko súvisia, a preto by sme odporúčali aby každý podnikateľ, ktorý má v pláne podnikať v oblasti kryptomien mal oba predmety podnikania. Sú to viazané predmety, čiže pre ich zapísanie do spoločnosti je potrebné uhradiť registračný poplatok 7,5 € (resp. 15 €) a splniť zákonom stanovené požiadavky.

Pre každý predmet podnikania je potrebné ustanoviť zodpovedného zástupcu (zvyčajne spoločník) alebo zamestnanec, ktorý je povinný doložiť „doklad o ukončení úplného stredného všeobecného vzdelania“ alebo „úplného stredného odborného vzdelania“.

Virtuálnou menou je teda pre účel týchto predmetov podnikania digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Ťažba kryptomien

Ak ste sa rozhodli, že nechcete obchodovať kryptomeny na burze alebo poskytovať ochranu kryptografických kľúčov ale namiesto toho by ste radšej kryptomeny ťažili, máte smolu. Teda, nie úplne. Na ťažbu kryptomien sa pri tvorbe nových predmetov podnikania akosi pozabudlo. No aj tento problém sa dá našťastie riešiť, a za pomoci Ministerstva vnútra sa dá vybaviť špeciálny predmet podnikania, ktorý umožňuje vykonávať ťažbu kryptomien na firmu.

Ako je to s DPH pri kryptomenách?

Na Európskom súdnom dvore bol prijatý rozsudok ESD C-264/14, v ktorom bolo jasne stanovené, že obchodovanie s kryptomenami v tomto prípade Bitcoinom je oslobodené od DPH.

Z Rozsudku ESD C-264/14 vyplýva záver, že virtuálna mena s možnosťou obojstrannej výmeny napr. Bitcoin, vymenená v rámci výmenných transakcií za tradičné meny ako sú napr. meny EUR alebo USD, nemôže byť považovaná za hmotný majetok v zmysle článku 14 smernice Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav a doplnení, keďže táto virtuálna mena neslúži na iné účely, ako je účel platidla.

Veríme, že tento článok vám pomohol lepšie pochopiť momentálny stav podnikania s kryptomenami na Slovensku. Ak už ste sa rozhodli pre obchodovanie na burze, držanie privátnych kľúčov alebo ťažbu samotných kryptomien nezabúdajte na to, že účtovanie v tejto oblasti podnikania môže byť zložitejšie a časovo náročnejšie než sa na prvý pohľad zdá. Preto by ste mali hľadať ľudí, ktorí už s účtovaním „kryptomenových firiem“ majú nejaké dlhšie skúsenosti. Ak máte akékoľvek otázky v oblasti podnikania s kryptomenami neváhajte nás kontaktovať a my vám na ne radi odpovieme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *