Financie, Podnikanie

Obchodovanie na burze

Minulý týždeň sme vás v našom prvom článku oboznámili ako to je s podnikaním s kryptomenami na Slovensku. Okrem kryptomien sa dajú na burze obchodovať aj akcie, cenné papiere či iné komodity. V tomto článku sa budeme venovať rozdielom zdaňovania fyzických a právnických osôb pri obchodovaní na burze.

 

FYZICKÁ OSOBA
Ak sa venujete obchodovaniu na burze ako fyzická osoba a vykonávate krátkodobé obchody kde je nákup a predaj do niekoľkých dní, týždňov či mesiacov tak vám vzniká povinnosť zdaniť tento príjem.

Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby je:

  • 19% pri príjme do 37 981, 84 €
  • zvyšná časť teda príjem presahujúci sumu 37 981,84 sa zdaňuje so sadzbou 25%

Fyzická osoba je povinná okrem dane z príjmov platiť aj zdravotné odvody vo výške 14%. Výšku zdravotných odvodov oznamuje príslušná zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní po podaní daňového priznania. Zdravotné odvody, ktoré zaplatíte si ale viete uplatniť ako daňový výdavok v nasledujúcom roku, ak dosiahnete príjmy z obchodovania na burze. Je tu ale možnosť podať dodatočné daňové priznanie bez pokuty a v ňom uviesť zaplatené zdravotné poistné do daňových výdavkov, následný rozdiel vám správca dane vráti. Takýto spôsob odporúčame realizovať.

Na príjmy z obchodovania na burze nie je možné uplatniť tzv. nezdaniteľné minimum. Dalo by sa povedať, že celkové zdanenie z obchodovania na burze je teda 33%, resp. 39%.

Avšak ak nakupujete akcie s úmyslom dlhodobej investície a máte danú akciu v držbe dlhšie ako 1 rok tak príjem z predaja tejto akcie je oslobodený od dane.

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

Pri právnických osobách je sadzba dane vo výške:

  • 15% do výšky príjmov 49 740 €
  • nad túto sumu sa zdaňuje sadzbou 21%

Avšak zdaňujete len rozdiel nákladov a výnosov. Náklady, ktoré vynaložíte na dosahovanie ziskov, ako sú napríklad rôzne školenia, poplatky u brokerov, notebook, internet, telefón,  prípadne kancelária a mnoho ďalších si viete odpočítať.

Právnická osoba má navyše možnosť uplatniť si prípadnú stratu voči ostatným príjmom spoločnosti ako aj jej odpísanie v ďalších rokoch. Fyzická osoba takéto možnosti nemá.
Nemožno opomenúť ani ručenie. Kým fyzické osoby ručia celým svojím majetkom, právnické osoby ručia len do výšky svojho základného imania.

 

OBCHODOVANIE NA VLASTNÝ ÚČET SPOLOČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM S.R.O.

Obchodovaním na vlastný účet je obchodovanie výhradne s vlastným majetkom spoločnosti. Vlastný majetok v spoločnosti predstavuje vlastné imanie, ktoré pozostáva z niekoľkých častí:
– základné imanie spoločnosti,
– kapitálové fondy,
– fondy zo zisku,
– výsledok hospodárenia minulých rokov

Čiže spoločnosť môže obchodovať na burze, avšak nesmie zhodnocovať prostriedky, ktoré nie sú jej majetkom.

Pri obchodovaní na vlastný účet bez licencie zákon uplatňuje aj niekoľko obmedzení. Spoločnosť nemôže obchodovať s komoditnými derivátmi, emisnými kvótami a ich derivátmi, nemôže používať metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania ani obchodovať na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov.

Ďalšou nevýhodou je, že ak spoločnosť bude vykonávať transakcie na finančných trhoch podliehajúce Nariadeniu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 648/2012, je potrebné, aby si spoločnosť pred samotným začiatkom investovania vybavila LEI kód a zabezpečila reportovanie všetkých obchodov podliehajúcich tejto regulácii.

Vydanie LEI čísla Vám dokáže zabezpečiť na Slovensku CDCP alebo priamo Váš broker. Vydanie LEI čísla a založenie účtu u brokera trvá zvyčajne 3 týždne.

 

OBCHODOVANIE S CUDZÍMI FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI

Pre zhodnocovanie cudzích finančných prostriedkov je potrebná povolenie NBS na vykonávanie činnosti obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, banky a pod.

 

Pevne veríme, že vám tento článok pomohol pochopiť aké daňové povinnosti vyplývajú pri obchodovaní na burze na Slovensku, a ukázal vám, ktorý konkrétny spôsob podnikania v tejto oblasti je u nás výhodnejší. Ak už podnikáte ako fyzická alebo právnická osoba nezabudnite zveriť svoje účtovníctvo do rúk odborníkov so skúsenosťami a praxou. Ak máte akékoľvek otázky v oblasti podnikania, účtovníctva či financií neváhajte nás kontaktovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *