Podnikanie, Účtovníctvo, Zamestnanie, Zmeny zákonov

Zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú každého jedného z nás

Zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Od 1.1.2023 došlo k zmene vo výške daňového bonusu:

  • na vyživované dieťa do veku 18 rokov – 140€
  • pre vyživované dieťa nad 18 rokov – 50€

 

Zavedenie minimálneho zdravotného odvodu zamestnanca

Od 1.1.2023 sa zaviedol minimálny zdravotný odvod zamestnanca. V praxi to znamená, že každá zamestnaná osoba, ktorá nie je poistencom štátu (študent, dôchodca, osoba na materskej/rodičovskej dovolenke) musí odviesť do zdravotnej poisťovne mesačne aspoň sumu 32,81€. Táto suma je viazaná na výšku životného minima a teda sa bude postupne v rokoch zvyšovať.

 

Zrušenie koncesionárskych poplatkov

Každý zamestnávateľ isto ocení zrušenie koncesionárskych poplatkov a dotovanie fungovania RTVS. Od 1.7.2023 sú tieto poplatky za zamestnancov zrušené. RTVS bude získavať príjem pre svoju činnosť zo štátneho rozpočtu, bude financovaná formou štátneho príspevku. V roku 2023 dosiahne takýto príspevok sumu 42 miliónov eur.

 

Nový druh pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Nový druh pracovného pomeru môže zamestnávateľ so zamestnancom uzavrieť maximálne na 8 mesiacov v kalendárnom roku. Limit odpracovaných hodín je stanovený na 520 hodín ročne. Práce, ktorých sa bude táto dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce týkať je v zákone definovaná jasne:

  • v poľnohospodárstve pri pestovaní a zbere
  • v cestovnom ruchu

 

Určenie výšky DPH pri krádeži tovaru

Oprava odpočítanej DPH pri ukradnutom tovare, ktorý nebol odpisovaným majetkom, a ktorý bol nadobudnutý na iný účel ako ďalší predaj a s dobou použiteľnosti 1 rok. Na takýto tovar sa bude pozerať ako keby bol odpisovaný 4 roky a teda DPH sa bude vracať pomerovo podľa rokov používania. Ak má tovar viac ako 4 roky, platiteľ DPH nebude mať povinnosť opraviť odpočítanú DPH pri krádeži takéhoto tovaru.

 

Rozšírenie výnimky z nelegálneho zamestnávania

Od 1.1.2023 dochádza k rozšíreniu výnimku z nelegálnej práce aj na s.r.o. ktorá má 2 spoločníkov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi. Od 1.1.2023 o nelegálnu prácu nepôjde pokiaľ zamestnávateľ:

  • rodinných príslušníkov
  • príbuzných podnikateľa v priamom rade, súrodencom alebo manželom
  • rodinným príslušníkom, ktorý je dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku alebo študentom do 26 rokov

 

Povinnosť vrátiť DPH zo záväzkov 100 dní po splatnosti

Podnikateľský subjekt, ktorý je platiteľom DPH je povinný vrátiť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, ak za ne úplne alebo čiastočne nezaplatil dodávateľovi do 100 dní od uplynutia splatnosti záväzku. Táto povinnosť sa už týka DPH priznania za január 2023.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *