Financie, Podnikanie, Účtovníctvo

Vyplatenie z ostatných kapitálových fondov

JE VYPLATENIE Z OSTATNÝCH KAPITÁLOVÝCH FONDOV SPOLOČNOSTI ZDANITEĽNÝM PRÍJMOM?

Príjem z vyplatenia ostatných kapitálových fondov, ak plynie fyzickej osobe, je zdaniteľným príjmom, ktorý je súčasťou ostatných príjmov podľa §8 zákona o dani z príjmov.

Tento príjem si môže daňovník znížiť podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov o výdavok vo výške preukázateľne vloženého peňažného vkladu do ostatných kapitálových fondov.

Z tohto postupu vyplýva, že ak fyzická osoba vie preukázať vloženie peňažného vkladu do ostatných kapitálových fondov, potom tento príjem nebude zdanený.

Pri výplate kapitálových fondov je potrebné ustrážiť, aby sa po vyplatení:

  • spoločnosť nedostala do situácie, ktorá by viedla k úpadku spoločnosti,
  • spoločnosť nedostala do úpadku spoločnosti,
  • spoločnosť nedostala do krízy.

Spoločnosť je v kríze vtedy, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí.

Spoločnosť sa nachádza v úpadku, ak je predlžená alebo platobne neschopná.

Predlžený je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku (má záporné vlastné imanie).

Spoločnosti hrozí úpadok vtedy, ak pomer jej vlastného imania a záväzkov je menší ako 8 ku 100 (hodnota vlastného imania/hodnota záväzkov).

Potrebujete pomôcť správne zdokumentovať vyplatenie ostatných kapitálových fondov tak, aby ste predišli zbytočnému zdaneniu prípadne daňovému úniku, ak by ste tento príjem nepriznali? Neváhajte nás kontaktovať a my Vám radi pomôžeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *