Dôchodok a sporenie, Financie, Sociálna poisťovňa, Zamestnanie

Tretí pilier

Tretí pilier bol prvou dobrovoľnou a súkromnou možnosťou dlhodobého sporenia na dôchodok. Už koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia vzniklo na Slovensku niekoľko doplnkových dôchodkových poisťovní. Po zmene legislatívy sa tieto transformovali na doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), ako ich poznáme dnes.

Investovanie prostredníctvom DDS je v podstate rovnaké ako investovanie prostredníctvom podielových fondov. Veľa drobných investorov tam smeruje svoje platby, fondy ich zhromažďujú a investujú na finančných trhoch. To je samo o sebe dobrá myšlienka. No, v Slovenských podmienkach nízkej konkurencie, sú fondy v treťom pilieri neefektívne pri správe aktív a za svoju službu si účtujú príliš vysoké poplatky.

 

VÝHODY TRETIEHO PILIERU

  1. Príspevok zamestnávateľa

Skutočnosť, že vám do tretieho piliera prispieva zamestnávateľ, je jedinou hmatateľnou výhodou tretieho piliera. Ak vám zamestnávateľ neprispieva, s tretím pilierom skoncujte čo najskôr.

Príspevky do 3. piliera sú pre zamestnávateľa daňovým výdavkom do výšky maximálne 6 % z hrubej mzdy zamestnanca. V praxi  zamestnávatelia prispievajú okolo 2 % z hrubej mzdy za podmienky, že si  rovnakou sumou prispieva aj sám zamestnanec.

  1. Vaše peniaze

Peniaze nasporené v 3. pilieri sú vaše osobné vlastníctvo a sú teda dedičné.

  1. Dedičnosť

Keďže investície v treťom pilieri sú vaše peniaze, zdedia ich vaši dediči.

  1. Daňové zvýhodnenie na strane sporiteľa

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške najviac 180 eur za rok. Pri 19% zdanení viete „ušetriť“ 34,20€ ročne na daniach. Alebo sa to dá brať ako výnos vo výške 19% z vloženej sumy a teda zo 180€.

 

NEVÝHODY TRETIEHO PILIERU

Poplatky v treťom pilieri sú vysoké. 1,2% je zákonom povolené maximum a všetky fondy okrem jedného si to maximum aj účtujú. K tomu ešte 10% zo zhodnotenia. Teda ak fond zhodnotí vaše peniaze o 3%, zaúčtuje vám ešte 0,3% na poplatkoch.

Poplatky sú tak jedným z hlavných dôvodov nízkej výkonnosti fondov v treťom penzijnom pilieri.

 

NÁROK NA DÔCHODOK Z TRETIEHO PILIERA

Požiadať o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, teda penzie z 3. piliera môžete ak:

  • vznikol vám nárok na výplatu dôchodku zo Sociálnej poisťovne, 
  • b) vznikol vám nárok na výplatu predčasného dôchodku zo Sociálnej poisťovne, 
  • c) dosiahli ste vek 62 rokov,
  • d) účastník, ktorý má starú zmluvu (uzavretá pred rokom 2014) a zaplatil príspevky za 120 mesiacov, má nárok na dávky z 3. piliera už po dosiahnutí veku 55 rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *