Ekonomika, Financie, Podnikanie

Nižšie dane z pohonných hmôt 2023

Podľa navrhovanej novely zákona sa k 1.1.2023 upravia sadzby Dane z pridanej hodnoty k pohonným hmotám.

Ako bližšie špecifikuje novela z dňa 30. septembra 2022 mal by byť upravený zákon číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmena DPH sa bude týkať motorového benzínu i plynového oleja, častejšie nazývaného naftou. Nová sadzba DPH by predstavovala 8% zo základu dane. Novela je reakciou na vysoký tlak verejnosti ohľadom vysokých cien pohonných hmôt, ktoré sú dlhodobo neudržateľné.

Samotné zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na pohonné hmoty môže spôsobiť zníženie  celkovej ceny pohonných hmôt, avšak nie je možné presne predpovedať dopad vzhľadom na volatilné ceny týchto komodít v ostatnom čase.

Príklad:

Pri aktuálnej cene 1L benzínu, kedy jeho celková cena predstavuje  sumu 1,66 €. Cena bez DPH teda činí 1,38 €/L. Pri využití novej sadzby DPH bude daňové zaťaženie predstavovať 0,11€ a celková cena sa zníži na hodnotu 1,494€/L.

Táto zmena však nie je priaznivá pre všetkých daňovníkov. Fyzické osoby, živnostníci respektíve všeobecne fyzické či právnické osoby, ktoré nie sú platcami DPH, budú touto zmenou ovplyvnení pozitívne. Vzhľadom na predpokladaný pokles celkovej ceny pohonných hmôt im tak klesnú náklady na ich nákup.

Platcom DPH však táto zmena neprospeje, a to práve z hľadiska daňovej povinnosti a odvodu DPH. Tá sa vypočítava ako rozdiel DPH na vstupe a DPH na výstupe. DPH na vstupe predstavujú všetky tovary a služby, ktoré daný subjekt dane nakupuje/spotrebúva. DPH na výstupe zase predstavuje všetky predané tovary a služby. Do kategórie vstupov z hľadiska členenia DPH  sa radia aj pohonné hmoty. V prípade, že ich sadzba klesne na 8%, môžeme očakávať nižšiu výšku DPH na vstupe, a tým pádom rozdiel vstupov a výstupov (tzv. saldo) bude vykazovať vyššiu hodnotu.

Príklad:

Platiteľ DPH, ktorý je kuriérskou spoločnosťou. Daného mesiaca obstaral len pohonné hmoty v celkovej výške 200 €. Základom pre DPH na výstupe budú zase poskytnuté prepravné služby, taktiež v cene 200 €.

Pri použití doterajších sadzieb DPH by teda jeho vyčíslenie povinnosti DPH vyzeralo nasledovne:

Základ pre DPH na vstupe: 200€                                         Základ pre DPH na výstupe: 200€

Sadzba DPH na vstupe: 20%                                                 Sadzba DPH na výstupe: 20%

DPH na vstupe: 40€                                                                 DPH na výstupe: 40€

Celková daňová povinnosť DPH = 40€ (výstup) – 40€ (vstup) = 0

Pri použití nových sadzieb DPH by zase jeho vyčíslenie povinnosti DPH vyzeralo nasledovne:

Základ pre DPH na vstupe: 200€                                         Základ pre DPH na výstupe: 200€

Sadzba DPH na vstupe: 8%                                                   Sadzba DPH na výstupe: 20%

DPH na vstupe: 16€                                                                 DPH na výstupe: 40€

Celková daňová povinnosť DPH = 40€ (výstup) – 16€ (vstup) = 24€ Daňová povinnosť

Celý návrh zákona si môžete pozrieť na NRSR.SK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *