Financie, Novely a zmeny zákonov, Podnikanie, Zamestnanie

Navýšenie stravného na Slovensku: Čo sa mení pre zamestnancov a SZČO od júna 2023 (návrh)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nedávno zverejnilo návrh opatrenia o sumách stravného (LP/2023/209) na portáli slov-lex.sk. Tento návrh bude podrobený medzirezortnému pripomienkovému konaniu.

Očakáva sa, že nové sumy stravného budú platné od 1. júna 2023. Podľa návrhu opatrenia sa sumy stravného zvyšujú vzhľadom na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Konkrétne, sumy sa zvyšujú:

  • na 7,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,90 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 16,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Predtým od 1.1.2023 platili sumy stravného:

  • 6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Na základe ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Zákona o cestovných náhradách, hbolo zvýšenie súm stravného z dôvodu, že bola splnená podmienka na ich zvýšenie. Tento mechanizmus zvyšovania bol aktivovaný v súlade so štatistickými údajmi za mesiac január 2023. V tomto mesiaci bol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní na Slovensku na úrovni 107,0, čo znamená zvýšenie o 7,0 percentuálnych bodov oproti základni. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, ktorý bol použitý na upravenie súm stravného v poslednom opatrení.

Podľa návrhu zákona, ktorý sa týka stravného, zamestnávateľ bude povinný poskytnúť zamestnancom príspevok na stravovanie vo výške minimálne 55 % z ceny jedla až do výšky 55 % z ceny stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín. Toto by znamenalo zvýšenie zo sumy 3,74€ na sumu 4,02 € za každé jedlo.

Zamestnávatelia, ktorí poskytujú stravu zamestnancom prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby sprostredkujúcej stravovacie služby, by mali príspevok na stravu vyjadrený v hodnote stravovacej poukážky (gastrolístka), a tá by mala byť najmenej 75 % z výšky stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín. Pri navrhovanej sume 7,30 €, by minimálna hodnota gastrolístka bola po novom 5,48 €.

Pre zamestnávateľov, ktorí poskytujú gastrolístky alebo finančný príspevok na stravu, by sa minimálna výška príspevku mala zvýšiť zo sumy 2,81€ na 3,02 € (55 % z 5,48 €). Je potrebné spomenúť, že gastrolístky a aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné poskytovať zamestnancom vopred, aby ich mali k dispozícií už prvý pracovný deň. Z toho dôvodu v prípade schválenia návrhu je potrebné zmeny zapracovať už v máji 2023.

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), akými sú napríklad živnostníci, ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, bude možné si do výdavkov zahrnúť stravné vo výške 55 % z hodnoty stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín, za každý odpracovaný deň. Po plánovanom zvýšení by SZČO mohli uznať do výdavkov 4,02 eura za odpracovaný deň od 1.6.2023. Čo predstavuje zvýšenie o 0,28€ na deň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *