Dôchodok a sporenie, Sociálna poisťovňa, Zamestnanie

Minimálny dôchodok – suma, ktorú musím zaplatiť, aby sa mi rátal do odpracovaných rokov

Čo je to obdobie dôchodkového poistenia?

Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, a toto sa započíta aj do obdobia doby poistenia pre výpočet dôchodku.

Nárok na minimálny dôchodok?

Čo sa však týka nároku na minimálny dôchodok je potrebné rozlišovať dve obdobia dôchodkového poistenia. Do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa v plnom rozsahu počítajú všetky doby získané pred 1. januárom 1993. 

Z ostatných dôb získaných po 31. decembri 1992 sa v závislosti od výšky ročného príjmu poistenca (inak povedané ročného osobného vymeriavacieho základu) započítava do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia iba tie doby získané v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241 a to znamená, že zárobok bol v danom roku najmenej 24,1% priemernej ročnej mzdy.

Koľko musím zarobiť, aby sa mi rátal rok do odpracovaných rokov pre výpočet dôchodku?

Každý rok sa suma mesačného/ ročného zárobku, ktorý musí poistenec dosiahnuť zvyšuje. V nižšie priloženej tabuľke môžeme vidieť vývoj mesačnej výšky mzdy, ktorú poistenec musí dosiahnuť.

RokPriemerná mzda na SlovenskuMesačný zárobok pre započítanie do odpracovaných rokov
20221 304,00€314,27€
20211 211,00 € 291,85 € 
20201 133,00 € 273,05 € 
20191 092,00 € 263,17 € 
20181 013,00 € 244,13 € 
2017954,00 € 229,91 € 
Zdroj: Štatistický úrad SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *