Ekonomika, Financie, Účtovníctvo

Minimálna mzda v roku 2023 bude 700 €

Minimálna mzda sa každým rokom na Slovensku zvyšuje a od 1.1.2023 bude vo výške 700 €. Minimálna mzda za posledných 10 rokov vzrástla viac než o 2 násobok. Vývoj minimálnej mzdy v rokoch môžeme vidieť v nižšie priloženej tabuľke.

 

Rok

2023

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

2013

Výška minimálnej mzdy

700 €

646 € 623 € 580 € 520 € 480 € 435 € 405 € 380 € 352 €

337,70 €

 

Spolu so základnou minimálnou mzdou vzrastie minimálna mzda aj v každom stupni náročnosti práce.

Stupeň Minimálna mzda v roku 2022 Minimálna mzda v roku 2022
1. 646 eur 700 eur
2. 762 eur 840 eur
3. 878 eur 980 eur
4. 994 eur 1120 eur
5. 1110 eur 1260 eur
6. 1226 eur 1400 eur

 

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

1. STUPEŇ

Výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

 

2. STUPEŇ

Výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou. Výkon jednoduchých remeselných prác, sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve, opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodársko-správnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

 

3. STUPEŇ

Výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend, samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác, riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.

 

4. STUPEŇ

Samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí, riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

 

5. STUPEŇ

Výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou, komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému, výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí, riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.

 

6. STUPEŇ

Tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami, výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí, riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *