Financie, Sociálna poisťovňa

Materská

V živote väčšiny z nás raz príde čas, kedy sa rozhodneme založiť si vlastnú rodinu, čo prinesie mnohé zmeny nielen v našom osobnom živote, ale zároveň aj v tom pracovnom. Ak plánujete alebo sa už aj pomaly pripravujete na príchod nového člena rodiny, tento článok vás oboznámi s najdôležitejšími vecami zo strany financií, ktoré by ste mali v tejto životnej situácii určite vedieť. Napríklad výšku materskej dávky, či prácu popri materskej. A kto to vlastne má nárok na materské?

Nárok na materské má:

 • Zamestnanec
 • SZČO, ktorá je najmenej 270 dní nemocensky poistená minimálne 2 roky pred pôrodom
 • Dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • Fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na poskytnutie dávky po ukončení nemocenského poistenia ak sa nachádza v ochrannej lehote (spravidla ochranná lehota je 7 dní)

 

Podmienky, ktoré musíme spĺňať pre vyplácanie materskej:

Ak ide o matku dieťaťa:

 • v deň nástupu na materské musí byť matka nemocensky poistená alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia
 • v období dvoch rokov dozadu, a to ku dňu pôrodu bola matka nemocensky poistená najmenej 270 kalendárnych dní

Ak ide o otca dieťaťa:

 • v deň nástupu na materské musí byť otec dieťaťa nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia
 • v období dvoch rokov, a to ku dňu nástupu na materské bol otec nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní
 • pobočke Sociálnej poisťovne predložil dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti a potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok, a to odo dňa, od kedy sa uplatňuje nárok na materské

Treba dať do pozornosti, že ak ide SZČO na materskú, či už sa chystá otec alebo matka nesmie mať v sociálnej poisťovni nedoplatok za posledných 5 rokov viac ako 5 €.

 

Výška materského v roku 2021

Výška materskej dávky sa počíta z denného vymeriavacieho základu. Materská je vo výške 75% z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu za jeden kalendárny deň.

Materská dávka je ohraničená maximálnou dennou dávkou, tá nesmie presiahnuť 75% maximálneho denného vymeriavacieho základu za jeden kalendárny deň. Keďže maximálny denný vymeriavací základe pre rok 2021 predstavuje sumu 71,8028 €, platí, že maximálna denná materská dávka je vo výške  53,8521 €.

Maximálna výška materského za rok 2021
Počet kalendárnych dní v mesiaci Výška materského
30 dní 1615,6 €
31 dní 1669,5 €

(zdroj: www.podnikajte.sk)

Maximálnu výšku materskej dávky v roku 2021 dostane tá osoba, ktorej mesačný vymeriavací základ (hrubá mzda), dosiahne výšku dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2019 a to predstavuje sumu 2184 €.

Dĺžka materskej? Vyplatí sa viacej mužovi alebo žene?

Matka dieťaťa po splnení zákonom stanovených podmienok poberá materské:

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár, avšak môže nastúpiť aj skôr a to najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu
 • do zániku 34. týždňa od vzniku nároku na materské (výnimkou je osamelá matka, ktorá poberá materské až po dobu 37 týždňov, či matka, ktorá porodila dva alebo viac detí, ktorá poberá materské po dobu 43 týždňov)

Otec dieťaťa po splnení zákonom stanovených podmienok poberá materské:

 • odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu (ak matka nepoberá materské) alebo po vyčerpaní materského matkou (ak matka poberá materské),
 • do zániku 28. týždňa od vzniku nároku na materské(výnimkou je osamelý otec, ktorý poberá materské až po dobu 31 týždňov, či otec, ktorý sa stará o dve alebo viac detí, ktorý poberá materské po dobu 37 týždňov),
 • najdlhšie však do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

 

Práca popri materskej

Môžem pracovať popri materskej? Odpoveď znie áno a dokonca máte viaceré možnosti ako pracovať popri materskej dovolenke. Ak by sa jednalo o prácu u toho istého zamestnávateľa, musí ísť o novú pracovnú zmluvu na inú pracovnú pozíciu. Taktiež môže osoba na materskej mať dohodu o brigádnickej práci alebo dohodu o vykonaní práce, či dohodu o pracovnej činnosti. Dokonca si môže otvoriť živnosť alebo ak už má otvorenú môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti. Z toho nám vyplýva, že pracovať popri materskej môžete neobmedzene.

Takáto práca je výhodná aj pre zamestnávateľa, ktorý za takéhoto zamestnanca platí len odvody do zdravotnej poisťovne a do sociálnej poisťovne platí len úrazové poistenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *